Etusivu

Maarit Tiililä

Murrosvaiheen johtajien valmentaja

Valmennan johtajia ja johtoryhmiä varsinkin organisaatioissa, jotka ovat toiminnassaan murrosvaiheessa.

Erityisen kiinnostunut olen johtajien omista murroksista. Kirjani Tilanne haltuun! pureutuu johtajan 100 ensimmäiseen päivään uudessa roolissaan. Innosta onnistumaan – yhdessä! -kirja puolestaan siihen, miten johtaja luo tilaa innostua ja saa siten joukot mukaansa.

Osaamiseni ja ammattitaitoni perustuu yli kymmenen vuoden kokemukseen henkilöstöjohtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä suomalaisessa ja amerikkalaisessa pörssiyhtiössä sekä valtion ja pääomasijoittajan omistamassa yhtiössä.

Olen työskennellyt muun muassa Instrumentariumissa, GE Healthcaressa, Altiassa ja Moventasissa. Vuodesta 2008 olen toiminut itsenäisenä yrittäjänä ja 2012 alkaen aktiivisena toimijana Hallituspartnerit Helsinki ry:ssä.

Ekonomitutkinnon (KTM) lisäksi olen auskultoinut opettajaksi. Olen International Coach Federationin (ICF) sertifioima Professional Certified Coach (PCC). Toimin myös useita vuosia coaching-taitojen kouluttajana BCI Business Coaching Institutessa.

Löydät minut myös LinkedInistä.

Tuen johtajia onnistumaan

 

Yritysmaailman myllerryksessä johtajan on tunnettava itsensä

Yritysmaailma muuttuu nopeasti ja on jopa yhtä kaaosta. Tässä myllerryksessä jokaisen johtajan on heitettävä peliin itsensä kokonaisuutena.

Johtajana voi menestyä vain, jos tuntee itsensä ja ymmärtää oman toimintansa vaikutukset. Itsetuntemus toimii ankkurina maailman murroksessa.

Tuen johtajia pysähtymisessä, intuitionsa kuuntelemisessa, ympäristön hiljaisien signaalien havaitsemisessa ja rohkeasti niiden mukaan toimimisessa.

Herätän ajattelemaan asioita toisten näkökulmasta. Silloin johtajat pystyvät vastaamaan eri sidosryhmien odotuksiin tavalla, joka auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

Coaching-otteeni perustuu positiiviseen psykologiaan: meistä jokaisesta löytyy ne vahvuudet, joita tavoitteiden toteuttamiseen tarvitsemme. Organisaatiossa tämä tarkoittaa vahvuuksien tunnistamista, vallan ja vastuun jakamista, innostavaa ilmapiiriä ja uuden luomista.

Ihminen voi oppia toimimaan uusilla tavoilla koko elämänsä ajan.

Esimerkkejä palveluista:

Johdon henkilökohtainen kehittyminen:

  • Executive Coaching
  • Johtajan tehokkaan sisäänajon tukeminen (100 ensimmäistä päivää)
  • Toimitusjohtajan ja johtoryhmän sparraus

 

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin rakentaminen:

  • Johtoryhmätyön kehittäminen
  • Tavoitellun johtamiskulttuurin määrittely
  • Muutosjohtamisen tukeminen

Murrosvaiheen johtajat ja johtoryhmät

 

Muutostilanteessa aidot ihmisten johtajat nousevat esiin

Maailma muuttuu niin nopeasti, ettei yksikään organisaatio voi jättää sitä huomioimatta. Käytännössä kaikki johtajat ovat tällä hetkellä organisaationsa murrosvaiheen johtajia.

Murroksen keskellä ihmiset kaipaavat johtajaa, joka paitsi näyttää tietä myös ottaa heidät mukaan toiminnan kehittämiseen.

Henkilökohtaisessa murrosvaiheessa ovat uuteen tehtävään tulevat johtajat.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan kaksi viidestä uudesta toimitusjohtajasta epäonnistuu ensimmäisen 18 kuukauden aikana. Syynä ei niinkään ole puutteellinen osaamisen tai kokemattomuus, vaan heidän johtamistyylinsä yhteensopimattomuus organisaation odotusten kanssa.

Uuden johtajan aloitus ja tehokas sisäänajo lähtee liikkeelle oman johtajuuden punaisen langan kirkastamisesta.

Itsetuntemuksesta johtamisen kehittämiseen

 

Oivaltamisesta prosessi

Oman johtajuuden kehittäminen vaatii itsetuntemusta. Valmennuksissani lähdenkin mieluiten liikkeelle tästä.

Kanssani johtaja voi pysähtyä, riisua naamionsa ja olla oma itsensä. Keskustelujen, sparrauksen ja tehtävien avulla hän tulee tietoiseksi omista aikomuksistaan, käyttäytymisestään ja vaikutuksestaan muihin.

Coachingin tavoitteena onkin auttaa johtajia oivaltamaan ja oppimaan itse sen sijaan, että minä opettaisin heitä.

Valmennuksessa asetamme selvän tavoitteen ja aikataulun oppimiselle ja etenemme ratkaisukeskeisesti kohti valittua päämäärää unohtamatta iloa oivalluksista, kehittymisestä ja tuloksista.

Esimerkki coaching-prosessin etenemisestä:

1

Tunnustelu: johtajan ja coachin yhteensopivuus

2

Aloitus: tavoitteen asettaminen, prosessin ja aikataulun läpikäynti

3

Coaching-tapaamiset: 1–2 kertaa kuukaudessa joko puhelimessa tai kasvokkain

4

Arkeen vienti: asiakkaan toimenpiteet tapaamisten välillä

5

Päätös: tavoitteen seuranta ja oivallusten yhteenveto

6

Seuranta: tapaaminen kolmen kuukauden kuluttua

Yksilöiden tavoin voin valmentaa myös ryhmiä ja esimerkiksi kehittää johtoryhmätyöskentelyä tai tukea muutosjohtamista.

Mietteitä johtamisesta

 

Itsensä tuntemisesta, muiden näkökulman ymmärtämisestä ja (epä)onnistumisista

Blogeissani ihmettelen ja pohdin ihmisiä ja ihmisten johtamista eri näkökulmista. Mistä tunnistaa hyvän johtajan? Mikä innostaa meitä? Mitä oivalluksia voin löytää jokapäiväisestä elämästäni?

Ota yhteyttä

 

Maarit Tiililä
maarit(at)tiilila.fi
Puh. +358 40 516 3321

Maarit Tiililä Oy
Kanavaranta 11 C 18,
00160 Helsinki
Y-tunnus 2215032-5

Haluatko minut puhumaan tilaisuuteesi? Ota yhteyttä. Rakennetaan yhdessä tarpeitanne vastaava innostava ja vuorovaikutteinen puheenvuoro.

Ajantasaisen tietosuojaselosteen saat pyytämällä sitä sähköpostitse.